Sunday, May 05, 2019

Rirube ria Paulo omotomwa ase Abagalatia

Abagalatia

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye

Ogochakera 1:1-10

1:1-5 Ogokwania
1:6-10 Enchili ende eng’ao teri


Okobua gwa Paulo gw’okoba omotomwa 1:11-2:21

1:11-24 Buna Paulo abete omotomwa
2:1-10 Obotomwa bwaye bogwancherwa naende ase Yerusalemu
2:11-14 Paulo ogotogonyera Petero ase Antiokia
2:15-21 Ogotaisanera kw’amachiko. Obogima oboyia ase okwegena


Enchili y’obuya bwa Nyasae 3:1-4:31

3:1-14 Amachiko gose okwegena
3:15-18 Amachiko na Eira
3:19-24 Emeremo y’amachiko
[Gal 3:23-29  New Year’s Day Siku ya Kwanza ya mwaka Mrya]
3:25-29 Egekonyorekana ase okwegena
4:1-7 Okoba abana ba Nyasae ase okomwegena Kristo
[Gal 4:1-7 Christmas 1 Siku ya Bwana Inayofuata Kuzaliwa kwa Kristo]
4:8-20 Paulo ogosorora baria baonchogete tibairana nyuma
4:21-31 Abana babere abamura


Obosibore bw’Abakristo na buna bagwenerete gokora 5:1-6:10

5:1-12 Chora Kristo gose amachiko
[Gal 5:1-6 Rituko ri’Omonene ri’Okoroisigwa gw’Ekanisa (Reformation) (Rituko ri’Omonene ri’Omoerio bw’Omotienyi o ikomi (Oktoba)]
5:13-15 Obosibore goika bogamberwe nobwanchani
5:16-26 Okwama kw’Omoika na ogokora gwe chingencho chi’ebibe
[Gal 5:16-24 Rituko ri’Omonene ria 14 Nyuma y’Obotato Bwaerire   (eria 15 Pentekosti Koyaerire)]
[Gal 5:25-6:10 Rituko ri’Omonene ria 15 Nyuma y’Obotato Bwaerire (eria 16 Pentekosti Koyaerire)]
6:1-10 Bogorerania chigurube inwe ase inwe


Ogokoorera 6:11-18

6:11-18 Ogokurera na ogosesenigwa