Saturday, September 29, 2018

Kiswahili Invocation -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Invocation in the Kiswahili hymnal Mwimbieni Bwana: msifuni Mungu, mfalme wa mbingu na nchi! This hymnal was produced in 2000 by the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.


I Maandalio: Ungamo na Ondoleo la Dhambi (MB p. 267)

Invocation

Ki: Kwa Jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

Ush: Amen.WIMBO


Ki: Bwana Mungu wetu yupo hapa, yu pamoja nasi. Tumsujudie, tumche. Na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika Neno lake:

ama: Mpende Bwana Mngu wako kwa moyo wako wote, na wka roho yako yote, na kwa akili zako zote; Mpende na jirani yako kama nafisi yako.

au: Mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usilitaje bure Jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Bwana, uitakase. Waheshimu Baba yako na Mama yako. Usiue. Usizini. Usibe. Usimshuhudie jirani yako uongo. Usiitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani mke wa jirani yako, wala mtumishi wake, wala ng’ombe wake, wala chochote alicho nacho.

Ki: Msaada wetu ni katika Jina la Bwana,
Ush: Aliyeziumba mbingu na dunia.


Friday, September 28, 2018

Kiswahili Gloria In Excelsis Second Version -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Gloria in Excelsis in the Kiswahili hymnal Mwimbieni Bwana: msifuni Mungu, mfalme wa mbingu na nchi! This hymnal was produced  in 2000 by the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.Twakusifu (Gloria in Excelsis) Njia ya pili [Second Version] 

Thursday, September 27, 2018

Kiswahili Gloria In Excelsis First Version -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Gloria in Excelsis in the Kiswahili hymnal Mwimbieni Bwana: msifuni Mungu, mfalme wa mbingu na nchi! This hymnal was produced  in 2000 by the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.


UTUKUFU NI WA MUNGU (Gloria in Excelsis)Ekegusii Kyrie, Second Setting -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Kyrie in the Ekegusii hymnal Moterere Omonene: motogie Nyasae, omoruoti o igoro na ense! Edited by Anssi Simojoki and published by Kiarurwe na Ekanisa y'Ekeinchili Ekelutheri Kenya. This hymnal was produced in 2010, and does not contain musical settings for the liturgy.


Ekegusii Kyrie, First Setting -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Kyrie in the Ekegusii hymnal Moterere Omonene: motogie Nyasae, omoruoti o igoro na ense! Edited by Anssi Simojoki and published by Kiarurwe na Ekanisa y'Ekeinchili Ekelutheri Kenya. This hymnal was produced  in 2010, and does not contain musical settings for the liturgy.Kiswahili Kyrie Version 3 -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Kyrie in the Kiswahili hymnal Mwimbieni Bwana: msifuni Mungu, mfalme wa mbingu na nchi! This hymnal was produced  in 2000 by the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.


Kiswahili Kyrie Version 2 -- Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Kyrie in the Kiswahili hymnal Mwimbieni Bwana: msifuni Mungu, mfalme wa mbingu na nchi! This hymnal was produced  in 2000 by the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.


Kiswahili Kyrie Version 1--Draft

This is for the proof-readers, a draft engraving of the first setting of the Kyrie in the Kiswahili hymnal Mwimbieni Bwana: msifuni Mungu, mfalme wa mbingu na nchi! This hymnal was produced  in 2000 by the Evangelical Lutheran Church in Tanzania.

BWANA UTUREHEMU (KYRIE)

Monday, September 24, 2018

The Sanctus: Ekegusii and Kiswahili-Draft Setting

The following is an Ekegusii setting for the Sanctus based on the Kiswahili version found in Mwimbieni Bwana (2000, Evangelical Lutheran Church in Tanzania)

This is an image of a work in progress. Chords will be added.

The Ekegusii translation is first:
Omochenu, Omochenu, Omochenu,
OMONENE Nyasae
bw'Emeganda,
Igoro na Ense yiachoirwe
n'Obonene bwao.
Hosiana Igoro! Nasesenirie
oy'ogocha ase Erieta ri'Omonene,
Hosiana!

Followed by the Kiswahili translation:
Mtakatifu, Mtakatifu, Mtakatifu,
Bwana Mungu
wa Majeshi mbingu na nchi
zimejaa utukufu wako.
Hosiana mbinguni.
Heri anayekuja kwa
jina la Bwana.
Hosiana!