Wednesday, September 02, 2020

Ekerero kia Yeremia

Obweng’e bw’ayare ase euku eye:

Emechando ya Yerusalemu 1:1-22

[MO: 1:1,12-17, 20-21 Etichi Kabere Ase Echuma Enchenu]

Omonene Okorua egesusuro ase Yerusalemu 2:1-22

Egesusuro, na okoonchoka, na ogosemeria 3:1-66

Yerusalemu yatagoire/Yerusalemu nyuma kogure 4:1-22

Ogosaba gw’okonyora amabera 5:1-22