Tuesday, September 29, 2020

Ebuku ya Amosi

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:

Abanto baetanaine Abaisraeli bakonacherwa ekina 1:1-2:5

Abaisraeli bakonacherwa ekina 2:6-6:14

Amaroro atano 7:1-9:15

— — — — 


Abanto baetanaine Abaisraeli bakonacherwa ekina 1:1-2:5

   Ekina kia Nyasae ase abanto basinyaine n’Abaisraeli 1:3-2:5

      Siiria 1:3-5

      Filisti 1:6-8

      Turo 1:9-10

      Edomu 1:11-12

      Amoni 1:13-15

      Moabu 2:1-3

      Yuda 2:4-5


Abaisraeli bakonacherwa ekina 2:6-6:14

   Nyasae okonachera Abaisreali ekina 2:6-3:2

   Emeremo y’omobani 3:3-8

   Okogambigwa gwa Samaria 3:9-4:3

   Abaisraeli bagosinywa kwegera 4:4-13

   Okorangerigwa gw’okoonchoka 5:1-27

   Ogosirigwa kw’Abaisraeli 6:1-14


Amaroro atano 7:1-9:15

   Amaroro igoro ye chingige 7:1-3

   Amaroro igoro y’omrero 7:4-6

   Amaroro igoro y’ekebiro gi’okorengera 7:7-9

   Amosi na Amasia 7:10-17

   Amaroro igoro y’egetonga kere namatunda 8:1-3

   Okogambigwa kw’Abaisraeli 8:4-14

   Ekina ki’Omonene 9:1-10

   Abaisraeli mbairanerigwe amaya abo ase amatuko agochi-gocha 9:11-15


As far as I can find there are no readings from Amosi in Moterere Omonene.