Tuesday, September 29, 2020

Ebuku ya Habakuku

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:

Habakuki okwemurunganeria Omonene, na Omonene okomiraneria 1:1-2:4

Abatari abanyaboronge bakonacherwa ekina 2:5-20

Ogosaba kwa Habakuki 3:1-19

— — — — 


Habakuki okwemurunganeria Omonene, na Omonene okomiraneria 1:1-2:4

   Habakuki okorera, ekiagera oboronge tiboiyo 1:2-4

   Omonene okoiraneria Habakuki 1:5-11

   Habakuki okorera ase Omonene naende 1:12-17

   Omonene okoiraneria Habakuki 2:1-4


Abatari abanyaboronge bakonacherwa ekina 2:5-20

   Okogambigwa kw’abatari abanyaboronge


Ogosaba kwa Habakuki 3:1-19As far as I am able to find Moterere Omonene does not use Habakuku  in the pericopes.