Tuesday, September 29, 2020

Ebuku ya Nahumu

Obweng’e bw’ayare ase ebuku eye:

Nineva okonacherwa ekina 1:1-15

Okogwa kwa Nineva 2:1-3:19

— — — — 


Nineva okonacherwa ekina 1:1-15

   Endamwamu y’Omonene igoro ya Nineva 1:2-10

   Ase nineva 1:11

   Ase Abayuda 1:12-13

   Ase Nineva 1:14

   Ase Abayuda 1:15


Okogwa kwa Nineva 2:1-3:19


As far as I am able to find Moterere Omonene does not use Nahumu in the pericopes.