Tuesday, December 04, 2018

Ogotera 41 "Twanyorire Omotooria Bono"

Ekegusii Notation Setting: Moterere Omonene #41 "Twanyorire Omotooria Bono"

Verse and Response

1
Twanyorire Omotooria bono.
Twanyorire,  Ee,
twanyorire Omotooria bono.

2
Titobwati monto as'ense.
Titobwati, Ee,
titobwati monto as'ense.

3
Ng'ai toranyo'r ogokonya
as'ense! Ee,
Ng'ai toranyo'r ogokonya?

4
Intwe tweka anga twasirete.
Intwe tweka, Ee,
Intwe tweka anga twasirete.

5
Yeso bweka nere oreo.
Yeso bweka, Ee,
Yeso bweka nere oreo.

6
Otebire, Nagokwereire
mwanyabanto. Ee,
Otebire, Nagokwereire.

7
'Gatoiterer' amanying' aye
'mosalaba. Ee,
'Gatoiterer' amanying' aye.

8
'Gatoakanera ebibe
abamochi. Ee,
'Gatoakanera ebibe.

9
'Gatobwatania na Nyasae,
Haleluya!  Ee,
'Gatobwatania na Nyasae,

10
Ase engench' eyio intwe nabaye,
'nibo yaye. Ee,
Ase engench' eyio intwe nabaye.

11
Tatigeti inche omwan' oye.
Tatigeti, Ee,
Tatigeti inche omwan' oye.


Compare Mimbwiene Bwana #41
Authors: Y Chambile and F. De Zwart

Video at Youtube